Greta Thunberg és a “Fridays for Future” tüntetéssorozat globális hatása és jelentősége

Greta Thunberg, a 16 éves svéd klíma aktivista és az általa inspirált, immár az egész világra kiterjedő Fridays for Future tüntetéssorozat globális hatását és jelentőségét, az éghajlatváltozás elleni harc kontextusában, sokat vitatják mostanában a médiában. A vélemények nem egységesek. A Thunberget és az őt felkaroló mainstreamet kritizálók, felhányják, hogy ő pusztán csak egy gyerek, egy Asperger-szindrómás fiatal lány, aki olyan helyeken szólal fel, illetve olyan politikusokat és hatalmakat szólít meg, akiknél az általa közvetített üzenet süket fülekre talál, és akit csak felhasználnak, kihasználnak, az önmagukat igazolni akaró, de a Föld megmentéséért érdemben semmit sem tevő politikusok és a média. A Thunberget támogató és az általa elindított mozgalom pozitív jegyeit hangsúlyozók viszont kiemelik többek között azt is, ahogyan Thunberg környezettudatos életmódja befolyásolja, ösztönzi nem csak a fiatalokat, hanem a társadalomnak valamennyi tagját, hogy a kis, egyéni lépések szintjén ( szelektív hulladékgyűjtés, bringázás, műanyagmentesség, repülőzés helyett vonatozás, vegetáriánus étkezés, stb.) járuljanak hozzá egy környezetbarátabb világ felépítéséhez. És meg kel hagyni, az, hogy egy 16 éves lány egy napelemek és turbinák által generált elektromossággal rendelkező hajóval két hét alatt átszeli az Atlanti-óceánt, hogy a New-yorki ENSZ-székházban beszéljen a klímaváltozásról… nos, igen, ez valóban sokunkat ösztönözhet arra, hogy átértékeljük és megváltoztassuk megszokott életmódunkat.

Bár ez mind nagyon szépen hangzik, teljesen egyértelmű, hogy amíg gazdaságaink továbbra is a fosszilis üzemanyagokon alapulnak, amíg a világ gazdagságának a nagy részét birtokló nagyvállalatok, multik továbbra is felelősek ( az óriási globális gazdasági egyenlőtlenségek mellett ) a szén-dioxidhoz vagy metángázhoz hasonló üvegházhatású gázok atmoszférába való kibocsátásáért, és pénzükkel, hatalmukkal megvásárolják vagy nyomást gyakorolnak a döntéshozó politikusokra, addig a kis egyéni lépések vajmi keveset érnek. Ebből adódóan nyilvánvalóvá válik a klímaváltozás problémájának politikai síkon történő megoldásának, pontosabban egy új, környezettudatos és felelős politikai osztály, elit születésének a szükségszerűsége, mely a 21. században a megújuló energiaforrásokba és az ezeken alapuló új munkahelyekbe fektetve járul hozzá a globális felmelegedés folyamatának a leállításához. Nagyon fontos ugyanakkor ehhez hozzátenni, hogy ennek az új környezettudatos politikai elitnek nem az egyszerű hétköznapi emberekkel kéne megfizettetnie a fosszilis üzemanyagokról, a megújuló energiaforrásokra való áttérést, vagy egyéb klímát kímélő intézkedéseit ( ahogy azt a francia elnök, Emmanuel Macron próbálta meg tavaly az üzemanyagadójával, mely kiváltotta a sárga-mellényesek azóta is elhúzódó elégedetlenségét ), hanem a környezet szennyezéséért és a nagy mértékű társadalmi, vagyoni egyenlőtlenségekért a leginkább hibáztatható multinacionális vállalatok megadóztatásával kéne fedezze az egyenlőbb, környezetbarátabb, azaz a versenyképesebb és fenntarthatóbb gazdasági rendszerek létrehozását célzó törekvéseit.

A mi civilizációnkban, mármint a nyugati típusú demokráciákban ( vannak akik nem igazán sorolnak be minket ebbe a kategóriába, de ebbe a kérdésbe most nem mennék bele ), egy ilyen környezettudatosabb politikai elitnek a születése és egyáltalán hatalomra kerülése ( az olykor nagy hatalommal bíró érdekcsoportok lobbizásai és befolyása ellenére ) elsősorban rajtunk állampolgárokon, az egyszerű hétköznapi embereken múlik. Ez azt jelenti, hogy az átlagemberek nem csak az egyéni lépések szintjén, hanem a probléma politikai síkon történő megoldásához, a nagyobb döntéshozatalhoz is hozzá tudnak járulni. Ezt egyrészt megtehetik úgy, hogy többet nem biztosítják támogatásukról és alkalomadtán leszavazzák azokat a politikusokat, akik hangzatos beszédeken és ígéreteken kívül semmit sem tesznek ez ügyben. A probléma viszont nem ennyire egyszerű. Ahhoz, hogy, ha fogalmazhatok így, „felszínre kerüljenek” a jobb alternatívát ígérő politikusjelöltek, egy aktívabb civil társadalomra van szükség. Arra, hogy a hétköznapi emberek maguk mögött hagyva a politikára irányuló általános közönyüket és pesszimizmusukat, aktívabb szerepet játszanak a társadalomban, a közéletben, úgymond „felszínre hozva”, majd hatékonyan ( kis adományokkal, rendezvényekkel, természetesen a rájuk leadott szavazattal és rengeteg más kreatív módon ) támogatva azokat a személyiségeket, akikben megvan az az elhivatottság, bátorság és eltökéltség, hogy politikusként felelős döntéseket hozzanak bolygónk megmentése érdekében.

Az ilyen jellegű társadalmi mobilizálódás Amerikára jellemzőbb, Európára nem annyira, ennek kulturális illetve strukturális okai nagyon sokrétűek, ebbe most nem mennék bele. Viszont, ahogy azt Thunberg mondta a New-yorki klímacsúcson, „change is comming whether you like it or not”. A környezettudatosabb új politikai elit hatalomra kerülését előmozdító, igazi társadalmi, politikai mozgalmak hiánya visszavezethető az emberek kapitalizmusban, a fogyasztói társadalomban való meg rekedtségére is. Itt viszont előtérbe kerülnek többek között az egyéni, kis lépések, hiszen ez a probléma orvosolható a fogyasztói társadalom logikáját felülíró életmódbeli és az ezzel összefüggésben levő mentalitásbeli változásokkal. Az, hogy a sok értelmetlen fogyasztás egyrészt ( pszichológiai értelemben ) kevésbé boldoggá, vagy hosszú távon egyenesen boldogtalanná teszi az embereket, másrészt pedig pusztán csak az emberek millióit kizsákmányoló és a Földünket tönkretevő multik profitját növeli, egy olyan realitás, melyet egyre több ember kezd belátni a nyugati társadalmakban, ez pedig hozzájárulhat a fenti sorokban említett politikai és társadalmi mozgalmak megindulása előtt álló gátak ledöntéséhez.

Lásd még

És így visszakanyarodunk szépen Greta Thunberghez, a Fridays for Future tüntetéssorozathoz és végső soron ahhoz a szerephez, amit mi, a fiatal generáció játszhatunk e mindannyiunkat fenyegető, égető probléma megoldásában. Vannak akik azt mondják, hogy a mi generációnk pusztán csak felhányja az idősebb generációknak azt, hogy mi már nem fogunk örülni annak a fogyasztói jólétnek, amelynek ők egykoron örülhettek, s hogy ez az ami frusztrál bennünket. Ez viszont egy hihetetlenül komplex problémának egy olyan jellegű leegyszerűsítése, mely szerintem egyáltalán nem felel meg a valóságnak. A fiatal generáció tagjai sokkal inkább azt vetik fel a globális gazdasági és politikai elit részére, hogy az általuk kiépített „rend” miatt olyan gazdasági egyenlőtlenségekkel, oly nagy mértékű munkahelyvesztésekkel és sokukat érintő munkanélküliséggel, illetve a globális felmelegedésnek és a környezetszennyezésnek olyan, már-már visszafordíthatatlan kihívásaival kell szembenézniük, melyek gátolják őket fejlődésükben és boldogulásukban. Mi, a fiatal generáció lehetünk az új, környezettudatos és elsősorban felelős politikai elit születéséhez vezető társadalmi folyamatok mozgatórugói, mert bennünk van meg az energia és az elszántság, hogy ezt a harcot végigvigyük. Ez így eléggé egyértelműnek, már-már közhelyesnek hangzik, hiszen a történelem során sokszor adta a fiatal generáció azoknak a mozgalmaknak a hajtóerejét, melyek elhozták a sokak által várt változást. Ennek ellenére az éghajlatváltozás problémájának a megoldása, a visszafordíthatatlanságának a lehetőségéből/veszélyéből adódóan sokkal sürgetőbb, mint eddig valaha, ezáltal pedig egy még nagyobb nyomás és felelősség nehezedik mindannyiunkra.

A Fridays for Future hatása és jelentősége tehát abban rejlik, hogy bár egy iskolás tinédzserek által elindított tüntetésként indult, olyan nagy méreteket öltött, hogy mostanra már azoknak a fenti sorokban leírt társadalmi és politikai mozgalmaknak az előszelévé vált, melyek elvezethetnek egy környezettudatos, felelős politikusokból álló új globális elit hatalomra jutásához; gyakorlatilag megteremti a Greta által „megjósolt” változáshoz szükséges társadalmi mobilizációt. Magának Greta Thunbergnek, a hétköznapi svéd kislánynak, a történelemben betöltött szerepe, a környezetszennyezés elleni harc ikonikus alakjává válása pedig azt üzeni számunkra, fiatalok számára, hogy bármelyikünk elindítója, vagy legalábbis fontos részese lehet az ilyen jellegű politikai, társadalmi mozgalmaknak, melyek kulcsfontosságúak a Föld, és benne az emberi faj megmentéséért és túléléséért folyó küzdelemben.

Mit szólsz?
Elszomorít
0
Imádom
1
Nem tetszik
2
Szórakoztat
0
Tetszik
4
Hozzászólások (0)

Írj választ

Az e-mail címed nem fog publikusan megjelenni.

2020 Kaleidoszkóp